ZBL-R800 Funkcije skenera armature

- Apr 24, 2019-

Funkcije ZBL-R800 Rebar skenera


1. Dvostruka funkcija armature i testa rđe.

2. Identifikovati lokaciju, smjer i distribuciju armature.

3. Ispitajte debljinu betonskog pokrova.

4. Ispitati prečnik armature.

5. Kvalifikujte debljinu betonske obloge automatski.

6. Jednoelektrodno ispitivanje betonske korozije armature.

7. Dvostruko elektrodno ispitivanje betonske korozije armature.

8. Razdvojite koroziju armature maksimalno 10 sivih nijansi ili grafike u boji.

9. Skladištenje, provjera i prijenos testnih podataka.

10. Profesionalno analizirajte sa softverom Test Data Processing Software.