Radni princip elektromagnetskog merača protoka

- Aug 17, 2018-

Radni princip elektromagnetnog merača protoka: To je neka vrsta merila koja meri volumen protoka provodne tečnosti koristeći Faradayov zakon elektromagnetne indukcije. U elektromagnetnom meraču protoka, provodni medijum u mernoj cevi je ekvivalentan provodnom metalnom šipku u Faradayovom testu.

Dva elektromagnetna zavojnica na kraju proizvode konstantno magnetno polje. Kada protok provodnika protiče, stvara se indukovani napon, koji je proporcionalan brzini protoka fluida, čime se dobija vrednost protokola Q.

Merna cijev merača protoka je kratkospojna cijev bez magnetnih legura obložena izolacionim materijalom. Dve elektrode su pričvršćene na mernu cijev kroz zid cevi u pravcu prečnika. Konektor elektrode je u suštini ispružen sa unutrašnjom površinom podloge. Kada je uzbudljiv namotaj uzbuđen impulsom dva talasa, radno magnetsko polje sa magnetnim fluksom B se stvara u pravcu pravouporno na osu merne cevi. U ovom trenutku, ako tečnost koja ima određenu provodljivost prolazi kroz mernu cijev. Linije za sečenje magnetnog polja indukuju elektromotivnu silu E. Elektromotivna sila E je proporcionalna magnetnom fluksu B, a proizvod unutrašnjeg prečnika d merne cevi i prosečne brzine protoka v.