Kada treba da se kalibrira kukavica

- Jul 20, 2018-

Ciklus kalibracije obara čekić je 6 meseci. Šmidni odbojni čekić treba da se kalibriše prema JJG817 kada se desi sledeća okolnost:

  1. Novi čekić pre upotrebe

  2. premašiti kalibracioni ciklus

  3. greška između vrijednosti se prikazuje na čipu digitalnog tipa i stvarne vrijednosti preko 1

  4. Nakon štete ili ozbiljnog udara

Rebound-Concrete-Test-Hammer (1).jpg