Ultrazvučni princip merenja debljine merača

- Nov 22, 2018-

ultrazvučni mjerač debljine (Basic) zasniva se na principu ultrazvučnog refleksije impulsa za merenje debljine. Kada lansiranje ultrazvučne sonde propušta kroz materijalni predmet do testiranog sučelja, impuls se odražava na sondu, preciznim vremenskim merenjem širenja ultrazvučnog talasa u materijalu, testira se debljina materijala.


Ultrazvučni merač debljine je napredni nondestruktivni instrument za ispitivanje, integrišući elektronsku nauku i mernu tehniku. Usvaja mikroračunar za analizu podataka, obradu, prikazivanje, korišćenje visoko optimizovanog mernog kola, sa visokom preciznošću merenja, širokim opsegom, jednostavnim radom, stabilnim i pouzdanim performansama itd. Od onih koji omogućavaju razmnožavanje ultrazvučnog talasa sa konstantnom brzinom u svojoj unutrašnjosti po ovom principu. Moguće je precizno izmeriti sve vrste delova za obradu i obradu, koji se široko koriste u nafti, hemijskoj industriji, metalurgiji, brodogradnji, avijaciji, vazduhoplovstvu i drugim poljima.