Novi merač protoka gasne turbine sa kvadratnim displejom

- Feb 22, 2019-

Gas prolazi kroz kućište turbine, uzrokujući okretanje unutrašnjeg rotora. Kako se rotor okreće, generira se električni signal u zavojnici za podizanje. Ovaj signal se pretvara u inženjerske jedinice (litre, kubni metri, galoni itd.) Na lokalnom displeju gde je to moguće. Dodatni moduli se mogu koristiti za izvoz signala u drugu opremu.

Gas turbine flow meter