Kako odabrati odgovarajući otvoreni kanal Ultrazvučni merač protoka

- Aug 07, 2018-

Za primenu merenja protoka, kao što su urbani kanali za preusmeravanje vode, industrijska preusmeravanja vode i kanali za odvodnjavanje i kanali za prečišćavanje otpadnih voda, treba uzeti u obzir sljedeće faktore za odabir odgovarajućih metoda mjerenja.

1) veličina i oblik plovnog puta, raspon protoka, maksimalni protok i minimalni protok;

2) tačnost merenja;

3) instalacija protoka i uslovi okoline;

4) tečnost, čistoća, koncentracija čvrste faze, korozivno;

5) dozvoljena greška (ili povišeni nivo vode) i nagib kanala na lokaciji;

6) delovi i materijali za instrumente u dodiru sa tečnostima;