Kako odabrati odgovarajući odašiljač nivoa za aplikaciju

- Aug 31, 2018-

Karakteristike nivoa predajnika


merač nivoa može preneti bilo koji nivo čvrstog ili tečnog u elektronski signal ili povezati sa računarom za centralni prikaz, alarm ili automatsku kontrolu


Saveti za pažnju kada odaberete predajnik nivoa

a. srednja mera: srednja mera je hemijski ili fizički, radni pritisak, temperatura i stanje ugradnje

b. merenje ili kontrolu: merni opseg, preciznost, prikaz, indikator na licu mesta, daljinski smjer, povezivanje sa računarom, safty i antiseptik, ponovljiv