English Prikazivanje TEM-620XH Rebar skenera

- Apr 26, 2019-

English Prikazivanje TEM-620XH Rebar skenera


TEM-620XH

Za građevinsku infrastrukturu detektovati položaj armature i debljinu betona