Princip rada magnetnog merača protoka

- Apr 05, 2018-

Magnetni merač protoka radi na principu elektromagnetne indukcije. Kada se električni provodnik pomera okomito na magnetno polje, napon se indukuje u tom provodniku koji je pravougaone i za linije magnetnog fluksa i za pravac kretanja.

Ovde je provodnik voda koja protiče i spoljašnje magnetsko polje se nanosi pomoću magneta postavljenih izvan cijevi pravougaone do kanala protoka.

123465798.jpg

Tečna tečnost koja prolazi kroz cev treba da bude dobar provodnik. Protok tečnosti seče pravouglim putem magnetnog polja. Metalne elektrode nasuprot jedna drugoj u zidu cevi presecaju ovaj napon, čineći ga čitljivim elektronskim kolima.

Inducirani emf u krugu pomoću linearnog kretanja provodnika je:

e = Blv

e = indukovano emf
B = Intenzitet magnetnog fluksa
l = dužina provodnika koji prolazi kroz magnetno polje
v = brzina provodnika

Pretpostavimo da je intenzitet fluksa magnetnog polja fiksiran, a takođe je i fiksirana dužina provodnika, što je dužina prečnika cevi. Sada je jedini varijabilni faktor koji utiče na napon je brzina provodnika, odnosno brzina tečnosti. Emf se indukuje preko žice

Zahtjevi za magnetni merač protoka:

  • Tečnost mora biti dobar provodnik.

  • Cev mora biti potpuno napunjena tečnostima kako bi se obezbedio kontakt sa obe sonde, kao i
    da obezbedi protok preko celog poprečnog preseka cevi

  • Cev mora biti potpuno napunjena tečnostima kako bi se obezbedio kontakt sa obe sonde, kao i
    da obezbedi protok preko celog poprečnog preseka cevi

Više informacija potražite

http://www.tflowmeter.com/flow-meter/magnetic-flow-meter/magnetic-flow-meter-transmitters-remote.html