Zašto se ultrazvučni merač protoka primjenjuje na elektranu

- May 10, 2018-

Zašto se ultrazvučni merač protoka primjenjuje na elektranu

ultrasonic flow meter power plant.jpg

Mjerno okruženje sistema za reciklažu vode elektrane je teško za uobičajene protokere kao veliku veličinu cijevi i nisku brzinu protoka.


Karakteristike ultrazvučnog merača protoka

* Temperatura, pritisak, gustina, provodna brzina imaju malo utjecaja na rezultat merenja ultrazvučnog merača protoka

* Ultrazvučni merač protoka pogodan za veliki raspon protokola i veličine cevi od DN15mm do DN6000mm

* Sa unutrašnjim napajanjem baterije, može se primijeniti bez napajanja

* Pogodno za metalni i nemetalni materijal cevi.


Pažnja:

1. Unesite precizne parametre

Prema principu ultrazvučnog merača protoka, debljine cevi i relativnosti Pipe OD sa brzinom protoka, da bi se postigla tačnost rezultata merenja, može se odabrati različita pozicija za merenje i uzeti prosečnu vale.

  2.Instalacijski senzori na ispravan način

  3. Redovno iscedite nečistoću unutar cevi