Zašto metar protoka turbine može raditi na velikom protoku

- Jul 17, 2018-

Merač protoka turbine sa jednostavnom strukturom, malo učešća, može raditi sa visokim zahtevom za parametrom uz jednostavnu servisnu popravku posle prodaje.

 

U procesu merača protoka turbine koji vrši proračunavanje, kada tečnost prolazi kroz merač protoka t medijum za merenje rotira radno kolo . Kroz odgovarajuću strukturu, nevoljnost merača takođe se periodično javlja tokom periodične rotacije lopatica radnog kola. Promena, tako da protok merila protoka i merača postaje proporcionalni impulsni signal napona, tako da se protok i signal šalju do mernog sistema mikroračunara sa jednim čipom kroz djelovanje pojačavača male snage , a prođe kroz izračunavanje i korekciju serije, trenutna brzina protoka i kumulativna brzina protoka se efikasno prikazuju na displeju merača protoka.