Šta je ultrazvučni merač protoka

- Apr 10, 2019-

* Cijev bez razaranja

* Nema rizika od curenja, nema rizika od korozije

* Jeftino

* Jednostavna instalacija

* Nema ograničenja maksimalnog pritiska i protoka

403af47c0a2b23d54abf9ff6119b3c11757fc7e8_1_300x250

Traka na ultrazvučnom meraču protoka je poznata po svojoj neinvazivnoj instalaciji, koja obezbeđuje ne-intrsivno merenje protoka za zatvorene cevi. Ultrazvučni merači protoka serije TDS-100 se uglavnom razvijaju na bazi tranzitnog ultrazvučnog talasa. Ona se široko koristi za merenje čiste tečnosti, ili tečnosti sa nekoliko mehurića ili čestica u otpadnoj vodi, gorivu, tretmanu alkoholom.

hand held flow meter (1)