Šta je prednost daljinskog ultrazvučnog merača nivoa

- Apr 16, 2019-

Princip podeljenog ultrazvučnog merača nivoa je da se izmeri vreme koje je potrebno da ultrazvučni impuls pređe od okidanja do povratka. Ultrazvučni merač nivoa je instaliran vertikalno na površini tečnosti i šalje ultrazvučni impuls na površinu tečnosti. Nakon određenog vremenskog perioda, senzor ultrazvučnog merača nivoa prima signal reflektovan od površine tečnosti, a signal se bira i obrađuje preko kola predajnika. Prema vremenskoj razlici između ultrazvučnog merača i slanja ultrazvučnih talasa, izračunava se udaljenost od nivoa tečnosti do senzora. Ultrazvučni merači nivoa se široko koriste za merenje nivoa i zapremine tečnosti u rezervoarima, bazenima i rezervoarima, kao i za merenje protoka u otvorenim kanalima.


Ima prednosti preciznog merenja, pouzdanog rada i velikodušnog izgleda. Korišćenjem velikih integrisanih kola, stopa postavljanja komponenti je 90%.

Dugoročna pouzdanost proizvoda je zagarantovana. Istovremeno, potrošnja energije je smanjena na veoma nizak nivo. Sa velikim ekranom,

Kompletan kineski meni je jednostavan za upotrebu, podržava prikupljanje podataka na SD kartici i preuzimanje serijskih podataka. Može se zabilježiti deset točaka eho smetnji.