šta je pokrivač

- Apr 24, 2019-

Poklopac je instrument za lociranje armatura i merenje tačnog betonskog pokrivača. Detektori armature su manje sofisticirani uređaji koji mogu locirati samo metalne objekte ispod površine. Zahvaljujući ekonomičnom dizajnu, metoda impulsne indukcije je jedno od najčešće korišćenih rešenja.