Što znači pravac na širini pukotine

- Apr 19, 2019-

Kada koristite mjerač širine pukotine pukotine betona, obično se susrećemo s pitanjem da li smjer pukotine za vrijeme testa neće biti isti kao što kupci očekuju, što je teško pitanje za pomicanje kamere u očekivanu poziciju.

Zašto se onda to događa? Glavni razlog je što je kamera testera širine pukotine usmjerena. Proizvođači obično označavaju smjer na kameri kako bi pokazali pozitivno i negativno. Kao što je prikazano na slici 1, tokom dnevnog testa, kada strelica kamere juri prema gore i koja je u skladu sa pravcem mjerenja pukotine, slika prikazana na instrumentu u ovom trenutku je u skladu sa korisnikovim radnim navikama, tako da je zgodno da korisnik pomeri kameru.

1535781609949463


Ako kamera aparata nije označena, ili korisnik ne primijeti da je kamera usmjerena tijekom korištenja, pokupite kameru nasumce, smjer kamere je također slučajan u ovom trenutku, kada pomjeramo kamera, slika se pomiče Smjer se razlikuje od uobičajenih radnih navika. Čini se da kretanje slike nedostaje u pravilnosti. Teško je prikazati sliku u očekivanom položaju. Razlog je u tome što je smjer neizvjestan svaki put kad pokupimo kameru.

1535781643203070


Stoga, prilikom testiranja sa širinom pukotine, moramo obratiti pažnju na pravac kamere, moramo uzeti kameru pravo, tako da možemo to učiniti dobro u procesu testiranja.