Koje su prednosti i mane predajnika nivoa radarskih talasa?

- Dec 27, 2017-

Prednosti radijskog radara odašiljača

Primena sa varijacijom gustoće, fluktuacije pritiska i temperature. Dugi opseg sa uskim podešavanjem. Međusobno merenje nezavisno od gustine

Prednosti -
1.Dong asortiman
2.Top se montira sa uskim mernim snopom
3.Low sensitivity to foam and build up
4.Fleksibilno merenje interfejsa bez pokretnih delova (istovremena mjerenja interfejsa i ukupnog nivoa)


Nedostaci radarskog predajnika vođenog talasa

1.Kontakt
2.Korzija
3. Povlačenje sila
4.Buildup