ultrazvučni merači nivoa tečnosti koristeći princip

- Apr 25, 2018-

Ultrazvučni detektori nivoa koriste princip odraza akustičnog talasa od tečnosti do faze pauze i pare do tečne faze.

1346.png

Ultrazvučno merenje nivoa rada deluje slično radu sonara. Ultrazvučni zvuk koji šalje predajnik odražava nazad dodirujući nivo vode na prijemnik ili Echo.

Ultrazvučni detektor nivoa mjeri nivo na osnovu:

  • Vreme potrebno od eho signala da stigne do prijemnika.

  • Promena faze talasa tokom vremena.

Imajući u vidu tečnost koja se koristi u spremniku za skladištenje, postoje dva načina za fiksiranje detektora nivoa u rezervoaru unutar rezervoara na vrhu rezervoara. Slik Detektor nivoa je prikazan kao na dnu rezervoara, za koji se kaže da je merenje nivoa tečnog faza.

1523.png

Slika B pokazuje podešavanje mera pare.

Metoda tečne faze se koristi u rezervoarima za skladištenje ulja i hemikalija i za rezervoare vazduhoplova ili morske opreme. Metoda parne faze se koristi u rudnicima, naftnim bunarima itd.

Piezoelektrični kristali se koriste za proizvodnju ultrazvučnog zvuka

1346.png

Izraženo LC piezoelektrično kolo se koristi kao oscilatorski krug za proizvodnju ultrazvučnog talasa sa frekvencijom od 30-300 kHz. LC kolo se koristi da bi se izbeglo lažno kristalno oscilovanje.