Problem sa ultrazvučnim meračem nivoa

- Dec 14, 2018-

(1) Za koju vrstu okruženja za primenu je pogodan ultrazvučni merač nivoa?


Obično se primenjuje za merenje nivoa ili nivoa tečnosti na temperaturi između -40 ° C i 100 ° C i pritiska ispod 3 bara (5 kg / cm 2).

U slučaju normalne temperature i normalnog pritiska, izbor ultrazvučnog mjerila razine za mjerenje nivoa tekućine je dobar izbor za Zui, uz pouzdan rad, jednostavnu instalaciju, dugi vijek trajanja i bez održavanja, te ima relativnu prednost u cijeni.