Razlika između gomile i gomile za projekat građevinarstva

- Jun 21, 2018-

Pile foundation

Temeljenje kupa sastoji se od gomile i kapice na gomilu. Ako su svi šipovi sahranjeni u tlu a donja platforma je u kontaktu sa zemljom, ona se zove niska osnova. Ako je gornji deo gomile izložen tlu i dno gomile iznad zemlje, naziva se temelj visokog sloja.

基础桩.jpg

Pile

Duboka osnova sastavljena je od gomila i gomila šipova koji povezuju gomile vrhova (skraćeno) ili osnove mono šipova povezane s kolonama i fundamima, koje se nazivaju temeljima. Ako je telo kupa potpuno sahranjeno u tlu, površinski kontakt platforme sa tijelom tla naziva se temelj zemlje. Ako je površina tijela na površini otkrivena na tlu i donje podnožje ležaja je iznad zemlje, naziva se gomila sa visokim slojem.

2.JPG

Razlika između osnove i gomile

Jedna dlana i šipkasta osnova u temeljima su osnova zajedničkog glavnog grada ili osnove jedne skulpture povezane s kolonom i gomilom, koja je postavljena u stijenu i zemljištu, a kapa za kupove spojena na vrh gomile

3.JPG