Uobičajene vrste merača protoka

- Apr 23, 2019-

Uobičajene vrste merača protoka koje pronalaze industrijsku primenu mogu se navesti kao ispod


  • Tip opstrukcije (diferencijalni pritisak ili varijabilna površina)

  • Merač protoka turbinskog tipa

  • Elektromagnetski merač protoka

  • Mjerači protoka pozitivnog pomaka, koji akumuliraju fiksnu količinu tekućine, a zatim broje koliko puta je volumen napunjen za mjerenje protoka.

  • mjerač protoka vrtloga

  • Anemometar

  • Ultrazvučni merač protoka

  • Coriolis Mjerač protoka