Principi testiranja ZBL-R800 detektora armature

- Apr 24, 2019-

1. Princip magnetnog testiranja armature Senzor emituje magnetno polje na dio ispitivane strukture, u isto vrijeme, prima indukovano magnetno polje koje proizvodi željezni medij (rebar) u opsegu magnetnog polja i zatim pretvara u električne signale. Domaćin analizira digitalizirani signal na vrijeme i pokazuje na različite načine kao što su grafovi, podaci i zvuk itd.


2. Jedno-elektroda i dvostruka elektrodna metoda ispitivanja rđe Jednoelektrodna metoda primjenjuje princip metode polu-ćelijskog samo-potencijala. direktno odražava koroziju. Kao što je poznato, baterija se sastoji od katode i anode. Budući da rebrasta elektroda ima samo pola svojstva baterije, ona se naziva polu-ćelijska.