debljina zračenja ice

- Apr 17, 2017-

debljina zračenje mjerilo je podijeljena u dvije kategorije. Klasa je za mjerenje debljine materijala koji se apsorbuje i intenzitet varira pomoću zračenja žice β i γ da prodru izmjerene materijala. Druga je upotreba radijacije-ray backscatter principu, zračenje kroz materijal kada je raspršenja fenomen, kada je kut raspršenja prelazi 90 °, a obrnuti ubacivši intenzitet koji se odnose na debljinu materijala, mjereno od materijala back-scattering intenziteta ray može se mjeriti debljinu.

Zraka koje emituje radioaktivnog izvora upija detektora nakon izmjerene materijala, detektor proizvodi koji odgovara debljini trenutne IX, pad pritiska na R za ex, postavljanjem debljina odgovara za usporedbu napon es, odstupanje (tj debljina kusur), nakon pojačanje za prikaz ili kontrolu brojila za prikaz ili kontrolinga. Mjerno područje od debljine mjerilo sa beta Ray kao radioaktivni izvor je uska, koja je pogodna za mjerenje debljine tankih čelične trake, bakar traka, papir, plastiku i gumu. Koristeći γ Ray kao radioaktivni izvor debljine mjerilo širokog spektra, može se koristiti u surovom okruženju, a ne dimnih plinova, pare i vlage, ali potreba da se mjere zaštite od zračenja.