Brzo podešavanje parametara ultrazvučnog merača protoka

- Mar 29, 2019-

Ultrazvučni merač protoka "metoda razlike brzine" kao princip, bez loma cijevi, možete izmjeriti protok tekućine unutar cijevi


Osnovni parametri se moraju poravnati

1. Pipe DO

2. Debljina cijevi

3. materijal cijevi

4. materijal košuljice

5. vrsta tečnosti

6. senzor

7. metode montaže sonde

8. Sačuvajte podatke na M26