Mehanički Schmidt Beton Rebound Test Hammer

- Dec 04, 2018-

1. Upute: HT-225 resiliometar, u skladu sa JGJ / T23-2001 tehničkim propisima, koristi se za detekciju tlačne čvrstoće betona u rasponu od 10-70Mpa i

Ima standardnu energiju sistema od 2.207J. Resiliometar srednje veličine sa indikatorom sa sistemom indikatora sa direktnim čitanjem proizveden je pod nadzorom Shaanxi Architectural Research Design Institute, jedinice za glavnu formulaciju nacionalnih propisa o merenju i verifikaciji betonskih reziliometara (JJG817-93) i tehničkih propisa o povratu - Metoda Detekcija čvrstoće kompresije betona, industrijski standard.

2. Karakteristike: Svjetlo (uštedite 2/3 rada u usporedbi sa sličnim proizvodima), fleksibilno, jeftino, bez napajanja, lako za rukovanje, tipke koje je teško otpasti zbog procesa izvlačenja, pokazivač pogodan za podešavanje sile trenja, prvi izbor instrumenta pogodnog za ispitivanje bez razaranja na licu mjesta.