Proces merenja turbina

- May 18, 2018-

Prvo turbinski merač protoka pretvara brzinu protoka na brzinu turbine, a onda se brzina pretvara u električni signal koji je proporcionalan brzini protoka. Ovaj merač protoka se koristi za detekciju trenutnog protoka i ukupnog toka. Izlazni signal je frekvencija i lako se digitalizuje.

Postoji signal senzacije koji se detektuje kada se fermomagnetna turbina uklanja magnetom, menja se otpor magnetskog polja. Signal se pojačava i oblikuje pomoću pojačavača koji se šalje na brojač ili frekvenciju kako bi se prikazao ukupan integrisani protok. Istovremeno, impulsna frekvencija prolazi kroz frekventni napon konvertovan kako bi ukazao na trenutni protok. Brzina radnog kola je proporcionalna brzini protoka, a broj obrtaja radnog kola je proporcionalan ukupnoj količini protoka.

Izlaz turbine merača protoka je frekventno modulirani signal, koji ne samo poboljšava imunitet kruga detekcije, već i pojednostavljuje sistem za detekciju protoka. Nivo opsega je do 10: 1, a njegova preciznost je u okviru ± 0,2%. Vremenska konstanta mala inercija i mjerač protoka malih dimenzija može doseći 0,01 sekundi.