Zahtev za ugradnju elektro-magnetnog merenja protoka

- Mar 21, 2019-

1. Instalacija Magnetnog merača protoka treba biti udaljena od magnetne opreme.

2. Instalirana cijev ne smije imati jake vibracije. Radna temperatura je stabilna.

3. Instalirana cijev treba uvijek biti puna tekućine pri mjerenju. Duljina uzvodno ugrađene cijevi treba biti iznad 8D, a dužina instalirane cijevi ne smije biti manja od 5D.

4. Očistite šljaku zavarivanja i neravnine montažne baze epruvete

5. Plug-in elektromagnetski mjerač protoka je zavaren štapom za zavarivanje od nehrđajućeg čelika, a površina prirubnice je paralelna s osi cijevi nakon zavarivanja.

6. Otvor na cijevi koja se ispituje je veća od osnovne cijevi, a dubina temeljne cijevi umetnute u otvor cijevi koja se ispituje je ravnost dviju strana.