Kako odabrati odgovarajući Vortex mjerač protoka

- Feb 27, 2019-

Vortex merači protoka su namenjeni za merenje volum / masenog protoka tečnosti, gasova i pare na osnovu principa Karman Vortex


Da biste izabrali odgovarajući model za testiranje na licu mesta, molimo Vas da nam date sledeće parametre


Mediji za merenje: Tečnost, gas, para

Temperatura: radna temperatura i max. temperature

Pritisak: radni tlak i maks. pritisak

Output request

Napajanje

Domet protoka