Kako meriti nivo tečnosti - nivo tečnosti interfejsa?

- Mar 23, 2018-

Ponekad dve različite tečnosti koje imaju različitu gustinu moraju popuniti rezervoar za mešanje. Stoga će biti dva nivoa koji se moraju izmeriti jedan iznad drugog. Što je važno odnos tečnosti u plovilu.

Instrument za Magnetostriktivni nivo12 se koristi za merenje interfejsa tečnosti i tečnosti. Umjesto jednog plovka u magnetostriktivnom instrumentu, ovdje koristimo dva magnetna plovila sa dve gustine.


magnetostriktivni nivo - merenje nivoa interfejsa


Ako je valovod (sonda) opremljen sa dva plovila, tako da jedan plovak sa gustinom koji može plutati iznad interfejsa i drugi jedan pluti na laganoj tečnosti.

Električni impuls se šalje preko talasovoda i interaguje sa magnetima fiksiranim u oba plovila. O interakciji oba plovila proizvode impulse torzionog talasa. Oba impulsa su osetljiva na kraju senzacije u različito vrijeme.

Sa takvim instrumentom, svaki električni "ispitni" impuls se vraća na senzorsku glavu: prvi impuls predstavlja ukupan nivo tečnosti (gornji, lagan plovak) i drugi impuls koji predstavlja nivo interfejsa (donji, teški plovak).

Ako je instrument sposoban za digitalnu komunikaciju (npr. HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus itd.), Oba nivoa mogu biti prijavljena u upravljački sistem preko istog žičnog para, što ga čini "multivariabilnim" instrumentom.