PROFESIONALNI TABELSKI TEST ZA IZMJENJE TOKOVE VREDNOSTI BETONA

- Mar 30, 2018-

PROFESIONALNI TABELI ZA IZMJENJIVANJE TOKOVE VREDNOSTI BETONA:

123456.jpg

CILJ:

Izmeriti protok vrijednosti betona pomoću protoka tablice.

OPREMA:

1. Protočni stol

2. Mould oblik u obliku kosa.

3. Drveni tamping bar.

POSTUPAK TESTA:

1. Pripremite ravnu površinu i postavite protočni sto na površinu.

2. Koristite vlažnu tkaninu za čišćenje gornjeg dela stola i unutrašnje površine kalupa.

3. Postavite kalupni oblik na oblik stola.

4. Napunite konus svežeg betona u dva jednaka sloja i počnite da zapušavate svaki sloj 10 puta koristeći drvenu tamponsku šipku.

5. Nakon tampinga, beton se zatim isprazni sa gornjom ivicom konusa i slobodna površina gornjeg dela stola se očisti.

6. Posle pola minuta udaranja, podignite konus vertikalno.

7. Zatim podignite sto za ručku i pustite da padne 15 puta u 15 sekundi. Beton se širi.

8. Izmeriti prečnik širenja betona u dve dimenzije paralelno sa ivicama stola.

132456.jpg

REZULTAT:

Aritmetička sredina dva prečnika mora biti izmereni protok u milimetrima.