Merenje protoka: Magnetni merači protoka - Instalacija prednosti i nedostataka aplikacije

- Sep 12, 2018-

Primena magnetnih merača protoka: Magnetni merač protoka meri volumetrijsku brzinu protoka bilo koju tečnost koja ima adekvatnu električnu provodljivost. Većina naftnih ugljovodonika nema dovoljnu provodljivost koja se meri pomoću magnetnog merača protoka. Retko se koristi u naftnoj industriji.
Magnetni merači protoka se široko koriste na muljevima

z92.gif

Prednosti magnetnog merača protoka:
1. Oni reaguju samo na brzinu fluida. Nezavisna viskoznost gustine i statički pritisak
2.High Rangebility 10: 1
3. Merenje protoka vode
4.Fluidni opseg temperature -40 Deg C do +260 Deg C
5.Press Drop je zanemarljiv
6. Široka varijanta veličine

Nedostaci merenja magnetnog protoka :
1.Proizvodljivost procesne tečnosti treba da bude veća od 2 mikrometra po centimetru
Posebna briga je potrebna za erozivnu primenu
3. Teškoće u kalibraciji na lokaciji
4. Visoki troškovi
5. Velike veličine su veoma teške

Uputstvo za instalaciju:
Magnetni merač protoka sastoji se od dva dela
Primarni elementi ugrađeni direktno u procesnu liniju
Sekundarni elementi su elektronski predajnik
Magnetska cijev za merenje protoka može biti instalirana u bilo kojoj poziciji, ali ona mora biti pun tečnosti za precizno merenje