Faktor protoka i njegovo izvođenje

- Mar 22, 2018-

"Faktor protoka" je da pomnoži signal transmitera protoka meren na 0-10 kvadratnom korenu ili 0-100 linearnoj skali kako bi se protok izračunao merenjem protoka. Ovo se koristi zbog standardizacije signala predajnika, do 20-100 kPa ili 4-20mA.
Sledeće tačke se uzimaju u obzir za izračunavanje protoka i dobijanje faktora protoka:

D = prečnik cevi,
Mali d = prečnik otvora
Servis = gas ili tečnost
PI = radni pritisak
DP = Diferencijalni pritisak predajnika
T = radna temperatura
Mala p = gustina ili molekulska težina
Mala v = viskoznost