INŽENJERI CIVILNOG INŽENJERA DNEVNE AKTIVNOSTI NA GRAĐEVINSKOJ STRANI

- Mar 27, 2018-

1) Promena mesta počinje sa sigurnosnim razgovorom, gde inženjer sajta upozorava radnike u vezi sa važnošću sigurnosti u građevinarstvu i insistira na izbegavanju nebezbednih postupaka.

2) uključiti radnu snagu (supervizore, radnike, pomagače itd.) Na različitim lokacijama tako da se produktivnost rada povećava.

3) Zatim se izdaju sigurnosne dozvole za radnike za bilo koji vruć rad, rad na visini itd. Nakon pregleda kontrolne liste zajedno sa službenikom za sigurnost na mjestu.

4) Bilo kakve propuste sa strane Sigurnosti treba odmah da se adresiraju.

5) Izračunajte količine (beton, zatvarač i drugi materijali) koji su potrebni za bacanje strukturalnih 6) Napomene o dostupnosti materijala i obavijestite ih istovremeno u zaduženoj prodavnici (u unapred) ako postoji materijalan nedostatak.

7) Pripremite Raspored savijanja (BBS) za potrebne strukturne članove. 8. Proučiti i razumeti crteže i napraviti neophodne promjene u mekoj kopiji (AutoCAD) kako je predložio menadžer i odobriti klijentu odobravanje odobrenja.

8) Pripremiti izveštaj o mesečnoj potrošnji (materijal, gorivo, radna snaga itd.) I dnevne izvještaje o napretku koji će biti od pomoći u pronalaženju mjesečnog prometa.

9) Na kraju dana, aktivnosti koje se sprovode u smjeni moraju biti prijavljene u dnevnom izvještaju o napretku.