Primjena za mjerač protoka turbine

- Feb 23, 2019-

Primjena za mjerač protoka plina

Gas turbine flow meter

Područje primjene: Plin, prirodni plin, zrak i UNP (suhi plin bez vode; plin bez korozije)

Meausured Value

Primary Measured value Protok
Sekundarna Izmjerena vrijednost Protok volumena
Tercijarna izmjerena vrijednost

Temperature; pritisak

(Dostupno samo za model kompenzacije)