2 žičani radarski merač nivoa sa impulsom od 25GHz

- Apr 02, 2019-

HLRD26 je dvožični 25 GHz impulsni radarski predajnik nivoa za kontinualno praćenje čvrstih materija u posudama za skladištenje uključujući ekstremne nivoe prašine i visokih temperatura, do opsega od 30m. Komponente i tehnologija koje je Siemens citirao kako bi se osigurao visok kvalitet proizvoda.


Karakteristike:

* Grafički lokalni korisnički interfejs (LUI) čini rad jednostavnim sa plug-and-play postavkom pomoću intuitivnog čarobnjaka za brzo pokretanje;

* LUI Prikaz eho profila za dijagnostičku podršku

* 25GHZ visoke frekvencije dozvoljavaju antene sa malim rogom koje se lako montiraju u mlaznicama;

* Komunikacija pomoću HRAT-a

* Neosetljiv na mesto postavljanja i prepreke, i manje osetljiv na smetnje mlaznica;

* Procesna obrada signala procesne inteligencije za poboljšanu pouzdanost mjerenja i automatsko potiskivanje lažnih ehoa fiksnih opstrukcija;

* Programiranje pomoću infracrvenog intrinzično sigurnog ručnog programatora ili SMIMATIC PDM